Obwieszczenie GP.6733.13.2020 z dnia 18.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.13.2020 z dnia 18.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia (MOP do 0,5MPa) Dz90/63PE w miejscowości Kowalew w ulicach: Dmowskiego, Sikorskiego, Witosa, Piłsudskiego, Rataja, Wolności, Rzemieślnicza, Pokoju, por. Franciszka Pierunka - Łaniewskiego, Sobieskiego na terenie działek nr 160/2,170/27 (część), 249/1, 166/7, 254/1, 158/2, 249/2, 169/9, 251, 250, 252, 253/5, 254/5, 254/5, 299, 298, 281, 292, 165/15, 301/26, arkusz mapy: 3 i 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf