Obwieszczenie GP.6733.7.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.7.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Modrzewiowej i Cisowej w miejscowości Korzkwy na terenie działek nr 24, 22/12, 25/71, 22/10, 25/85, 25/96, arkusz mapy: 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf