Obwieszczenie GP.6733.8.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.8.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w ul. Oliwkowej w miejscowości Zielona Łąka na terenie działek nr 171, 172/4, 172/12, arkusz mapy: 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf