Obwieszczenie GP.6721.47.2020 z dnia 28.05.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Projekt uchwały - format pdf

Rysunek MPZP obszaru przy ul. H. WIeniawskiego - format pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - format pdf