Zarządzenie Nr 128/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 128/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie: zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Pobierz dokument - format pdf