Uchwała nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf