Uchwała nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf