Uchwała nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/231/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf