Protokół nr XIX/2020 z XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 22.04.2020 r.

Protokół nr XIX/2020 z XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 22.04.2020 r.