Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 2296 / 2020

Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 2296 / 2020 - Zaprojektowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u  zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania - format docx

Załączniki: Projekt umowy - format docx

Opinia geologiczna - format zip

Program funkcjonalno użytkowy - format zip

Wizualizacje - format zip

Klucz publiczny - format asc


Informacja z dnia 15.07.2020 - format pdf

Decyzja o warunkach zabudowy - format pdf


Informacja z dnia 17.07.2020 - format pdf


Informacja z dnia 22.07.2020 - format pdf


Informacja z dnia 13.08.2020 - format pdf