Przetarg nieograniczony PTBS / 04 / I / 2563 / 2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka".

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania - format docx


Informacja z dnia 14.08.2020 - format pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - format pdf


 Informacja z dnia 19.08.2020 - format pdf


Informacja z dnia 09.09.2020 o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf