Wykaz z dnia 30.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 3 lat pomieszczenia na parterze w budynku byłego Domu Kultury, położonym  przy ul. Bogusza w Pleszewie na działce nr 3694 o pow.  0.1057 ha  zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00007668/2.

Pobierz dokument - format pdf