Wykaz z dnia 06.08.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na czas nieokreślony część  nieruchomości o pow. 0.0020 ha położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 736/7 ark. m.20, zapisana w KW nr KZ1P/00017406/1 o pow. całkowitej 1.6213 ha .

Pobierz dokument - format pdf