Uchwała nr XXIII/211/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Uchwała nr XXIII/211/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz dokument - format pdf