Uchwała nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Uchwała nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Pobierz dokument - format pdf