Zaproszenie do składania ofert - opał

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty na dostawę w sezonie 2021/2022 paliw stałych do kotłowni zarządzanych przez Pleszewskie TBS.

Pobierz dokument -  format pdf


Sprostowanie do ogłoszenia - format pdf

Projekt umowy - format pdf

Oświadczenie - format pdf