Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 6 października 2020 r. (wtorek) o godz. 10°° II rokowania po dwóch przetargach i pierwszych rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
- dz. nr 77/6 o pow. 0,1299 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00031940/0.

Pobierz dokument - format pdf