Protokół nr XXI/2020 z XXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25.06.2020 r.

Protokół nr XXI/2020 z XXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25.06.2020 r.