Protokół nr XXII/2020 z XXII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 09.07.2020 r.

Protokół nr XXII/2020 z XXII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 09.07.2020 r.