Protokół nr XXIII/2020 z XXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 09.07.2020 r.

Protokół nr XXIII/2020 z XXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 09.07.2020 r.