Uchwała nr XXIV/216/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/216/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf