Wykaz z dnia 30.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 28 położony w Pleszewie przy ul. Zielonej 10 na działce oznaczonej nr 372/3 o pow. 351 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017651/3.

Pobierz dokument - format pdf