Uchwała nr XXV/229/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.

Uchwała nr XXV/229/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf