Uchwała nr XXV/231/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.

Uchwała nr XXV/231/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew, przyjętego uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 paździenika 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf