Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny, niż od osoby której dane dotyczą - format pdf

Klauzula informacyjna do wniosku o udostępnienie informacji publicznej - format pdf