Uchwała nr XXVI/238/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/238/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027"

Pobierz dokument - format pdf