Uchwała nr XXVI/241/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/241/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf