Odpady pochodzące z gospodarstw rolnych

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że Miasto i Gmina zamierza przystąpić do programu: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane z terenu miasta i gminy. W związku z powyższym, osoby które jeszcze nie złożyły ankiet, a są zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Referat Gospodarki Odpadami, ul. Polna 71 (pokój nr 5) w terminie do dnia 15 marca 2023 r.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania przez Miasto i Gminę Pleszew dofinansowania na ten cel. W przypadku otrzymania dofinansowania w kwocie do 50 gr/kg., odpady odbierane będą tylko od tych rolników, którzy złożą ankiety oraz w takich ilościach, jakie zostaną wskazane w ankietach.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami, ul. Polna 71, m. Pleszew,  tel. 62 580 11 80.

  Ankiety inwentaryzacyjne dostępne są:

- u sołtysów wsi,
- u przewodniczących osiedli,
- na stronach Urzędu Miasta i Gminy Pleszew,
- w Referacie Gospodarki Odpadami ul. Polna 71, 63-300 Pleszew.
- pobierz plik - format.pdf

 I .Punkty odbioru odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

 1. Jopek Recykling Dawid Jopek 

Adres: Fabianów ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca

Kontakt: nr tel.: +48 667 429 619,  +48 724 569 561

Adres e-mail: jopek-recykling@wp.pl

 2. SO-MASZ  

Adres: ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask

Kontakt: nr tel.: +48 605 684 846, +43 675 15 35

 Adres e-mail: somasz.pl@gmail.com

 II.System zbiórki opakowań PSOR - http://systempsor.pl