Uchwała nr XXVII/253/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/253/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf