Uchwała nr XXVII/257/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/257/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf