Wykaz z dnia 08.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 1 roku zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako  część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7  ark. m.27,  o łącznej pow. 1994m2

Pobierz dokument - format pdf