Wykaz z dnia 11.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 10 lat grunt o powierzchni 0,4218 ha położony w Pleszewie przy ul. Solskiego stanowiący działkę nr 3436/2 ark.mapy 5 o pow. 0.4218 Kw KZ1P/00016854/9.

Pobierz dokument - format pdf