Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że koordynatorem ds. szczepień na terenie Miasta i Gminy Pleszew jest Pan Zbigniew Duszczak, Komendant Straży Miejskiej w Pleszewie.

Mieszkańcy mogą zgłaszać potrzebę skorzystania z transportu do punktu szczepień pod numerem telefonu 502 260 876.

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolkiego z dnia 12 stycznia 2021 roku, transport taki powinien być przeznaczony dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.