Obwieszczenie IR-III.746.72.2020.12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Kowalewie wraz z niezbędną infrastrukturą", przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki o nr. ewid.: 10/11, 10/14, 10/15 arkusz 23; obręb 0009, Kowalew; jedn. ewid. 302006_5, Pleszew - obszar wiejski; gmina Pleszew; powiat pleszewski, stanowiących tereny zamknięte na podstawie Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz.Urz. Min. Inf. poz. 38).

Pobierz dokument - format pdf