Obwieszczenie GP.6733.3.2021 z dnia 14.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.3.2021 z dnia 14.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa kablowej sieci energetycznej SN-15kV" w miejscowości Chorzew, na terenie działek  nr 108, 91, 25, 23/6, 66/3, 26, arkusz mapy 1, obręb Chorzew , gmina Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf