Obwieszczenie GP.6733.1.2021 z dnia 14.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.1.2021 z dnia 14.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków" w miejscowości Brzezie, na terenie działek  nr 7, 8/4, 9/5, 9/6, 11/2, 12, 15, 16/1, arkusz mapy 3, obręb Brzezie oraz działek nr 4 i 5, arkusz mapy 3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf