Obwieszczenie GP.6733.2.2021 z dnia 14.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.2.2021 z dnia 14.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej s/ć dz 63 PE L=370mb" w miejscowości Pleszew, w ulicy Aleje Mickiewicza, na terenie działek  nr 2528/1, 2486, arkusz mapy 39, obręb miasto Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf