Obwieszczenie GP.6721.5.2021 z dnia 22.01.2021

Obwieszczenie GP.6721.5.2021 z dnia 22.01.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie

Pobierz plik - format pdf

Uchwała Miejscowego planu zagospodarowania - format pdf
Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania - format pdf
 
Prognoza odziaływania na środowisko- format pdf

Dyskusja odbędzie się 25 lutego 2021 o godz. 14:30 i będzie dostępna pod linkiem:


Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Przebieg dyskusji będzie nagrywany w celu sporządzenia protokołu wymaganego przepisami.

W przypadku problemów z dołączeniem do spotkania poprzez w/w link prosimy skopiować i wkleić poniższy link do przeglądarki Edge lub Chrome

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmZkZmFlODYtYzgyMy00MWM4LWE4MDUtMTQ2MWE4NTRjMDA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223d55ef19-846f-4516-bf28-ce8d0d355265%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c0f0f77a-1049-44c9-9c5d-573d5b18b00b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=147d1e26-b15a-4a68-8ff6-853a776cb064&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true