Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew, w związku z sytuacją epidemiczną, odbędzie się z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz online przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.

Dyskusja odbędzie się 1 lutego 2021 o godz. 14:30 i będzie dostępna pod linkiem:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Przebieg dyskusji będzie nagrywany w celu sporządzenia protokołu wymaganego przepisami.

W przypadku problemów z dołączeniem do spotkania poprzez w/w link prosimy skopiować i wkleić poniższy link do przeglądarki Edge lub Chrome

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDFiYzllODktNzQ0Yi00MjJjLWE1YmItMjQxNTM3YmE2Mjcw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223d55ef19-846f-4516-bf28-ce8d0d355265%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252227021c66-9dd3-4b4d-871f-97fe621dba4c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=9c48fcf8-a056-40d8-b792-992049ef6414&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true