Obwieszczenie GP.6733.36.2020 z dnia 26.01.2021

Obwieszczenie GP.6733.36.2020 z dnia 26.01.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobra Nadzieja na terenie działki nr 45/3, oraz części działek 108, 107/3, 75 arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf