Obwieszczenie GP.6733.4.2021 z dnia 04.02.2021

Obwieszczenie GP.6733.4.2021 z dnia 04.02.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowej średniego napięcia, demontaż linii napowietrznej średniego napięcia" w miejscowości Korzkwy, na terenie działek nr 23/1, 22/10, arkusz mapy 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf