Decyzja Or.526.2.2021 z dnia 05.02.2021

Decyzja  Or.526.2.2021 z dnia 05.02.2021 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji Klubowi Sportowemu "Kosz Pleszew"

Pobierz plik - format.pdf