Decyzja Or.526.1.2021 z dnia 05.02.2021

Decyzja  Or. 526.2.2021 z dnia 05.02.2021 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji Miejsko - Gminnemu  Szkolnemu  Związkowi  Sportowemu

Pobierz plik - format.pdf