Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.2.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 15.02.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 05.03.2021 r. - format pdf

UWAGA ! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 11 marca 2021 r. godz. 10:00.