Obwieszczenie GP.6733.6.2021 z dnia 12.02.2021

Obwieszczenie GP.6733.6.2021 z dnia 12.02.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach" w miejscowości Lenartowice, na terenie działek nr 61/1, 61/2, 61/3, arkusz mapy 1, obręb Lenartowice, gmina Pleszew, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf