Zawiadomienie GP.6730.194.2020 z dnia 02.03.2021

Zawiadomienie GP.6730.194.2020 z dnia 02.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na częściowej rozbiórce, budowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o nr 790/16; arkusz mapy: 20; miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf