Obwieszczenie GP.6733.5.2021 z dnia 05.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.5.2021 z dnia 05.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 90/63" w miejscowości Kowalew, w ulicach Mickiewicza, Kościelna, Kowalewiec, Cmentarna, na terenie działek  nr 30, 8, 19, 3, 96, 4, 5/2, 5/1, 6, 305, 6/1, 104/4, obręb Kowalew , gmina Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Pobierz dokument - format pdf