Obwieszczenie GP.6733.3.2021 z dnia 05.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.3.2021 z dnia 05.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kablowej sieci energetycznej SN-15 kV, na terenie działki nr 23/6 oraz na części działek nr: 108, 91, 25, 66/3, 26, arkusz mapy 1, obręb Chorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf