Obwieszczenie GP.6733.2.2021 z dnia 05.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.2.2021 z dnia 05.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE o długości do 370 mb, na terenie działki o nr eiwd.: 2528/1 i 2486, arkusz mapy: 36, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf