Wykaz z dnia 08.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 2 lat zabudowaną nieruchomość położoną w  Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2 oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 1071 zapisaną w KW KZ1P/00001160/9 ark. m.21 o  pow. 0,0460 ha.

Pobierz dokument - format pdf